Vi er genåbnet – masser af bøger, vinyler og togo-drikke

StudieStuen er genåbnet med det øvrige samfund mandag d. 1. marts og det glæder os helt vildt. at vi nu atter kan byde velkommen i vores lokaler i Nedergade 12.

Vi har åbnet for bogsalg, vinylsalg og drikkevarekøb til at tage med sig – der er både kold og varm samt naturligvis også den solide friskbryggede filterkaffe.

Overvej at købe et medlemskab for 2021 for bare 100 kr. og støt StudieStuen. Det har været nogle hårde måneder med helt lukket, men vi glæder os til et forhåbentligt flot forår for stuen.

Vi har nu åbent kl. 12-16 fem dage om ugen – mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag – indtil videre. Når der genåbnes for almindelig café, så udviddes åbningstiderne og vi venter at holde åbent hver dag som vanligt.

Der er et loft på 6 personer samtidig i vores lokaler, hvilket ventes at øges til 12 siddende, når vi åbner for cafédrift igen senere. Der er derfor aktuelt ingen siddepladser. Vi har masser af håndsprit, afstand, mundbind (5 kr/stk) og udlufter regelmæssigt.

Kom forbi StudieStuen og gå på opdagelse i vores mange nyanskaffede brugte bøger og vinyler. Bestyrelsen og de frivillige glæder sig til at se dig!

Har du i øvrigt noget særligt, du søger – så udfyld en efterlysning her, og vi holder udkig efter det!

Jens, formand

Kom til generalforsamling 20. juli

Kære medlemmer – og kommende medlemmer

Bestyrelsen i foreningen StudieStuen inviterer hermed jer alle til ordinær generalforsamling, der pga. pandemien blev udskudt og nu afholdes:

Mandag d. 20. juli kl. 19.00 i StudieStuen, Nedergade 12.

Direkte link: facebook-event

Der er i øvrigt vanligt møde for nye og gamle frivillige kl. 17.00 med fællesspisning inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af intern revisor
12. Eventuelt

Har du forslag, du gerne vil have op, så skal de være sendt til os senest to uger inden, altså inden d. 6. juli. Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest en uge inden.

Vil du stille op til en bestyrelsespost eller posten som intern revisor, er du meget velkommen. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål om opstilling, opgaver, ansvar m.v. Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Vil du gerne følge og støtte StudieStuen fremover, om du så bor i Odense eller Ouagadougou, så opfordrer vi dig til at tilmelde dig gruppen “StudieStuens venner” på facebook.

Husk også at følge det daglige liv i stuen på Facebook og Instagram “studiestuenodense”.

Foreningen tæller dags dato 24 medlemmer og vi glæder os til at se jer.

På vegne af bestyrelsen

Jens Guldborg

Formand
StudieStuen

Bliv medlem af StudieStuen

StudieStuen starter på en frisk. Med alt det gamle, du elsker, og nye spændende tiltag.

Blandt de store beslutninger på generalforsamlingen d. 9. januar 2020 (referat følger snarest) var især bestyrelsens og medlemmernes ønske om en ny medlemsordning, hvor et fast årligt kontingent sikrer støtte og opbakning til StudieStuens et år ad gangen – og mange år fremover.

Alle tidligere medlemsforhold er hermed ophørt.

Et medlemsskab gælder for hele kalenderåret og koster 100 kr. Indtil næste ordinære generalforsamling udgøres de 25 kr. af beløbet selve kontingentet, mens de 75 kr. er en donation, vi beder jer om at støtte med, så vi kan udvikle og styrke StudieStuen dette forår. Kontingentet justeres på hver generalforsamling.

Med medlemsskabet følger mange nye fordele, som vi glæder os til at give jer, bl.a. 10% rabat på bøger, lav pris for kaffekort, fordele hos lokale butikker og fri entré til events. Bestyrelsen arbejde løbende på at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem – så det ikke kun er StudieStuen, der får æren af jeres støtte, men at taknemmeligheden flyder lige tilbage til jer.

Bestyrelsen forventer at kontingentbetalingen skal nedsættes for indmeldelser efter 30. juni og året ud. Frivillige vil endvidere kunne modtage et medlemsskab efter en given periode med aktivt bidrag til StudieStuen.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod vores nye kontingent og se det som den vigtige støtte det er til StudieStuens fremtid. Bliv en del af det nye StudieStuen – bliv medlem.

Meld dig ind allerede i dag her på siden.

Venlig hilsen

Jens Guldborg
Formand

Ny ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer 9. januar

Indkaldelsen er udsendt til foreningens medlemmer d. 19. december kl. 16.

Kære medlemmer

Den nyudnævnte bestyrelse i foreningen StudieStuen inviterer hermed jer alle til endnu en ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag d. 9. januar kl. 17.00 i Nedergade 12.

Emnet for mødet er en række ændringer af vores foreningsvedtægter, som den nyudnævnte bestyrelse har fundet vigtige for StudieStuens fremtid og overlevelse.

Vi ønsker at opdatere vores vedtægter med mere tidssvarende og letforståelige regler og formuleringer, for dermed at hjælpe både nuværende og fremtidige medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og frivillige til nemmere at kunne indgå i og forstå foreningens liv og drift.

Den endelige dagsorden vil blive udsendt senest den 2. januar.

Der vil på generalforsamlingen undervejs blive budt på hjemmelavet suppe for et symbolsk beløb.

Vil du gerne følge og støtte StudieStuen fremover, uanset om du bor i byen eller ej, så opfordrer vi dig til at tilmelde dig gruppen “StudieStuens venner” på facebook.

Husk også at følge os på Facebook og Instagram “studiestuenodense”.

På vegne af bestyrelsen

Jens Guldborg
Formand

Ny bestyrelse trækker i arbejdstøjet

Den ekstraordinære generalforsamling d. 16. december blev veloverstået med valg af en ny fem-personers bestyrelse for Foreningen StudieStuen og afblæsning af lukningsfrygten.

StudieStuens nye bestyrelse. Fra venstre: Simon, Katrine, Jens, Emily og Jonas. Foto: Maia Belletty

17 medlemmer havde fundet vej til Nedergade på denne kølige decemberaften og lyttede koncentrerede til flere oplæg om StudieStuens situation. Den afgående formand Maia Belletty indledte med et generelt overblik over manglen på frivillige og de økonomiske udfordringer. Bestyrelseskandidaten Jens Guldborg præsenterede derpå en større redningsplan i detaljer, der byggede på fem grundpiller: struktur, økonomi, frivillige, samarbejder og synlighed.

Fem nye kandidater blev herefter valgt uden kampvalg og kunne således tirsdag aften mødes og konstituere sig:

  • Jens Guldborg, formand
  • Simon Fiil, næstformand
  • Katrine Riis Bækmark, sekretær
  • Emily Larsen Stær, kasserer
  • Jonas Hawwa Brøns, 2. kasserer

Bestyrelsesmedlemmerne vil senere blive præsenteret enkeltvis i interviews om deres baggrund, interesser og tanker om StudieStuens fremtid.

På den ekstraordinære generalforsamlingen mandag aften var endvidere to alvorstunge forslag til afstemning om hhv. lukning af foreningen og opsigelse af lejemålet. Begge blev afvist af de tilstedeværende medlemmer, der stemte enstemmigt imod.

Valg og en fornyet tro på bogcaféens fremtid blev passende fejret med glade klapsalver og hyggelige samtaler samt et par skåle efter mødet.

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling udsendes snarest til medlemmerne.

Bemærk i øvrigt dagens indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2020, denne gang med en række vedtægtsændringer.

Ekstraordinær generalforsamling 16. december

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af Studiestuen

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 16/12 kl. 19.00 i Studiestuen, Nedergade 12.

Vi vil ved mødet diskutere Stuens fremtidsperspektiver og overlevelse. Vi håber, at se mange. Dagsorden følger per email.

Med venlig hilsen

Maia Belletty
Formand