Vores historie

Sådan startede det

Projektet startede da syv unge studerende, efter alle at have studeret et år på SDU i Odense, følte en mangel ved studielivet i Odense. De fandt det sociale studiemiljø i Odense midtby meget begrænset, og efter at have forhørt sig blandt deres medstuderende, erfarede de, at de var af samme mening. Deri så de et klientel for en studierelateret bogbutik og -café i Odenses centrum. Her ville de studerende have mulighed for at kombinere det seriøse skolearbejde med socialt og hyggeligt samvær og skabe et netværk bestående af andre studerende fra Odense.

Efter for egen lomme at have istandsat og indrettet lokalerne i Nedergade, åbnedes dørene den 1. september 2010.

Siden er der kommet flere frivillige kræfter på banen, og den 16. marts 2011 afholdte vi stiftende generalforsamling.

Foreningen StudieStuen afholder nu generalforsamling to gange årligt i marts og september.

Oprindelige initiativtagere:

Lisa Ashley Tang McCulloch, Mathias Elkjær, Asger Vedel Jensen, Malene Trangbæk Jensen, Katrine Peytz Hansen, Kristina Rosa Bernth og Stine Alling Jacobsen.

How it all started

The StudieStuen Project began when, after a year of studying at SDU, seven students felt compelled to do something about the lack of cultural meeting places available to university students in Odense. These seven students found the range of social and cultural events taking place in downtown Odense to be frustratingly limited, and when they began to ask around among their friends and co-students, they soon realized they were not alone in their dissatisfaction, and the idea for a student-run academic bookshop and café in the heart of the city was born. The seven students imagined a café where serious studying could go hand in hand with social gatherings, and where students from all academic fields could meet informally. And for these seven enterprising students, words and deeds were not far apart…

After paying for the refurbishment of Nedergade 12 of out of their own pockets, the seven students decorated the place with donated furniture and StudieStuen opened its doors on 1 September 2010.

Since then, many more volunteers have joined in, and on 16 March 2011, the first annual general meeting was held. The members of StudieStuen now convenes twice a year for general meetings in March and September.

Original founders:

Lisa Ashley Tang McCulloch, Mathias Elkjær, Asger Vedel Jensen, Malene Trangbæk Jensen, Katrine Peytz Hansen, Kristina Rosa Bernth, and Stine Alling Jacobsen.